Het tabblad ‘Chargebacks’

De pagina ‘Case Lijst’

Voor het bekijken van een terugboeking zoekt en selecteert u eerst een zaak en bekijkt u vervolgens de details. Wanneer u zaken opzoekt, kunt u een zakenlijst genereren en vervolgens een zaak selecteren om te bekijken. Zaken opzoeken doet u via de pagina ‘Case Lijst’.

Zaken kunnen worden opgezocht via:

 • standaard zoekcriteria
 • ‘voorgedefinieerde overzichten’

ram-chargebacks-01-nl.png

 

Standaard zoekcriteria gebruiken

De standaardoptie stelt de gebruiker in staat voor elk van de beschikbare zoekvelden een waarde te specificeren. Deze optie wordt standaard geselecteerd bij het openen van de pagina. Voor het creëren van een lijst met zaken om aan te werken, volgt u deze stappen:

 1. Klik op ‘Chargebacks’ in het RAM-menu om de menuopties voor de verwerking van terugboekingen weer te geven.
 2. Klik op ‘Case Ljist’ om de pagina ‘Case Ljist’ weer te geven.
 3. Selecteer in het keuzemenu ‘Status’ de status van de zaken waarvan u een lijst wenst. De initiële status bevindt zich ofwel op de pagina ‘Chargeback User Admin’ of op de pagina ‘Edit Profile’. Voor het weergeven van zaken ongeacht hun status selecteert u ‘All’. Voor de status ‘All’ of ‘Closed moeten de velden ‘Posting Date – Start’ en ‘End’ worden ingevuld.
 4. In het veld ‘Posting Date – Start’ voert u de initiële boekingsdatum in vanaf wanneer u de zaken wilt oplijsten. De standaard boekingsdata zijn afhankelijk van de standaard zaakstatus voor de gebruiker. Als de initiële zaakstatus van de gebruiker ‘Closed’ of ‘All’ is, wordt het standaardbereik voor ‘Boekdatum’ ingesteld op de huidige boekingsdatum van de instelling (CPD). Anders blijft het standaardbereik voor ‘Posting Date’ blanco. De status ‘All’ of ‘Closed’ vereist dat dit veld wordt ingevuld. Anders kan het blanco worden gelaten.
 5. In het veld ‘End’ voert u de laatste boekingsdatum in die u in aanmerking wilt nemen voor uw zoekopdracht. De status ‘All’ of ‘Closed’ vereist dat dit veld wordt ingevuld. Anders kan het blanco worden gelaten. Als de velden ‘Posting Date – Start: End’ worden ingevuld, bevat de resultatenlijst enkel zaken waarvan de laatste inkomende transactie binnen de ingegeven periode valt.
 6. (Optie) In het veld ‘Due Date’ voert u de vervaldatum van de op te zoeken zaken in. De resultatenlijst bevat elke zaken waarvan de vervaldatum overeenkomt met de ingevoerde dag. De vervaldatum is de laatste datum waartegen de zaak moet worden verwerkt. Deze datum wordt berekend op basis van de centrale verwerkingsdatum van het retrievalverzoek of de terugboekingstransactie, plus het tijdsframe van het kaartnetwerk voor de redencode van de inkomende transactie, min een bepaald aantal dagen dat voor de instelling is geconfigureerd.
 7. (Optioneel) Vink het vakje ‘Doc. Received’ aan om enkel zaken op te zoeken die documentatie hebben ontvangen via Visa Resolve Online (VROL) of MasterCom.
 8. Selecteer in het keuzemenu ‘Show hidden’ of u de verborgen zaken wenst te zien in de resultatenlijst. Standaard worden alleen niet-verborgen zaken opgelijst.
 9. Selecteer uit het keuzemenu ‘Transaction Kind’ welk type van inkomende transacties u wenst op te lijsten. Voor het opsommen van alle inkomende transacties selecteert u ‘All’ (dit is de standaard). Wanneer er een transactietype is geselecteerd, moet er ook een instelling en een datumbereik voor de boeking worden ingegeven. ‘Transaction Kinds’ voor een lijst van de transactietypes.
 10. Selecteer in het keuzemenu ‘Card Network’ het kaartnetwerk voor de zaak. Om alle kaartnetwerken op te sommen, selecteert u ‘All’ (dit is standaard geselecteerd).
 11. (Optie) Voer in het veld ‘Reason Code’ de redencode van het kaartnetwerk in. De resultatenlijst bevat enkel zaken die overeenkomen met de ingevoerde redencode.
 12. (Optie) Voer in het veld ‘Cardholder No.’ een kaartnummer in. De resultatenlijst bevat enkel zaken die overeenkomen met het ingevoerde kaartnummer.
 13. (Optie) Voer in het veld ‘ARN’ een referentienummer van de acquirer (Acquirer Reference Number) in. De resultatenlijst bevat enkel zaken die overeenkomen met het ingevoerde ARN.
 14. (Optie) Voer in het veld ‘Case ID’ een zaak-ID in. Als er een zaak is die overeenstemt met de ingevoerde zaak-ID en als de gebruiker de zaak kan raadplegen, verschijnt de zaak in de lijst. De zaak-ID is een nummer van 14 cijfers, gegenereerd door het OmniPay-systeem, en is een unieke identificatie van een zaak.
 15. (Optie) Voer in het veld ‘Merchant No.’ een klantnummer (intern handelaarsnummer) of extern handelaarsnummer in. De resultatenlijst bevat enkel zaken die betrekking hebben op de ingevoerde handelaar of groep van handelaars. Als de gebruiker een handelaarsnummer heeft ingevoerd, wordt het handelaarsnummer standaard weergegeven.
 16. (Optie) Selecteer een instelling in het keuzemenu ‘Institution’. De resultatenlijst bevat enkel zaken die overeenkomen met de geselecteerde instelling. De standaardwaarde is de standaardinstelling van de gebruiker die is aangemeld. Selecteer de optie ‘All’ om zaken ongeacht hun instelling weer te geven.
 17. (Optie) Selecteer een actie in het keuzemenu ‘Last Merchant Action’. De standaardactie is ‘All’. De resultatenlijst bevat alleen zaken waarvan de laatste actie van de handelaar overeenkomt met de geselecteerde handelaarsactie.
 18. (Optie) Selecteer een gebruiker in het keuzemenu ‘User Merchant Action’. De standaardgebruiker is ‘All’. Als er een gebruiker wordt geselecteerd, bevat de resultatenlijst enkel zaken waarvan de laatste handelaarsactie werd uitgevoerd door de geselecteerde gebruiker. Naast de gebruikersnaam zal een ‘(T)’ worden weergegeven als de status van de gebruiker beëindigd (‘Terminated’) is.
 19. (Optie) Selecteer in het veld ‘Work By Date’ een datum waartegen er een actie uitgevoerd moet zijn voor de zaak. De resultaten van de Zakenlijst kunnen worden gesorteerd volgens ‘Work By Date’.
 20. Selecteer een gebruikersnaam in het keuzemenu ‘Assigned To’. Enkel zaken die werden toegewezen aan de geselecteerde gebruikersnaam worden opgesomd. Naast de gebruikersnaam zal een ‘(T)’ worden weergegeven als de status van de gebruiker beëindigd (‘Terminated’) is. Het gedrag van deze keuzelijst is afhankelijk van de eigenschap ‘Chargeback User’ van de aangemelde gebruiker.
 21. Selecteer in het keuzemenu ‘Limit Results’ het maximale aantal rijen dat u wenst weer te geven. Standaard wordt de waarde ‘Max. 50 Records’ geselecteerd. Om alle beschikbare zaken te bekijken, selecteert u de optie ‘No Max’.
 22. Selecteer in het keuzemenu ‘Sort Order’ de sorteervolgorde voor de lijst. Standaard wordt de lijst gesorteerd in oplopende ‘Work By Date’.
 23. Het keuzemenu ‘Case Category’ bevat de geschikte waarden voor de instelling geselecteerd in het keuzemenu ‘Institution’. Als ‘All’ is geselecteerd als instelling, zal het keuzemenu ‘Case Category’ enkel de optie ‘All’ bevatten.
 24. Klik op de toets ‘Search’. De resultatenlijst bevat alle zaken die overeenkomen met de geselecteerde criteria. Als geen enkele zaak aan de criteria beantwoordt, wordt er bovenaan de pagina ‘Case Lijst’ een foutmelding weergegeven.

 

De lijst met Terugboekingszaken bekijken

De resultaten van alle opzoekingen – standaard of voorgedefinieerd – worden getoond in een gegevenstabel. Gegevenstabellen ondersteunen standaard tabelfuncties, zoals:

 • de gegevens kunnen worden gesorteerd op om het even welke kolom
 • de volgorde van de kolommen waarin de gegevens worden weergegeven
 • kan tijdelijk worden gewijzigd en de breedte van de kolommen kan worden aangepast.

Het tabelformaat keert terug naar de standaardwaarden wanneer de pagina wordt vernieuwd.

Kolom Beschrijving
Document Onvangen Datum waarop de overeenkomstige documentatie van VROL of MasterCom werd ontvangen.
Case ID De unieke identificatie voor een zaak toegewezen door de OmniPay-systemen. Dit is ook een link naar de pagina ‘Chargeback Case Detail’.
Status Huidige status van de zaak.
External Merchant No. Extern handelaarsnummer.
Klant Klantnummer (intern handelaarsnummer).
Central Processing Date Centrale verwerkingsdatum van de laatste inkomende transactie voor de zaak.
Soort Afkorting van het transactietype van de laatste inkomende transactie voor de zaak.
Ntwk Kaartnetwerk.
Kaartnr. Kaartnummer. Verborgen.
ARN Referentienummer Acquirer. Dit is ook een link naar de pagina ‘Chargeback Case Detail’.
RC Redencode kaartnetwerk.
Code reden Beschrijving redencode.
Case Prioriteit Prioriteit van de zaakcategorie.
Netwk Sett bedr. Bedrag van de netwerkvereffening van de laatste inkomende transactie voor de zaak.
Netwk Sett val. Munteenheid van de netwerkvereffening van de laatste inkomende transactie voor de zaak.
Local Amt Bedrag van de vereffening uitgedrukt in de lokale munteenheid van de instelling.
Local Curr De lokale munteenheid gekoppeld aan het lokale bedrag.
Verwerkt op De datum waartegen een zaak moet worden verwerkt.
Due Date Countdown Aftelling naar de deadline, m.a.w. het resterende aantal dagen tot aan de deadline.
Vervaldag Deadline van zaak.
Boekdatum Boekingsdatum van de laatste inkomende transactie voor de zaak.
Issuer Ref. Referentienummer terugboeking.
Toegekend aan Gebruikersnaam van terugboeking toegewezen aan de zaak.
Naam acceptant Master DBA-naam van handelaar.
Capture Methode

Registratiemethode van de oorspronkelijke aanbieding.

Voor eCommerce-transacties met MasterCard worden de volgende beschrijvingen getoond:

 • eCommerce Channel Encrypt – UCAF Collection Indicator niet beschikbaar of ruimte gevuld bij de inkomende transactie
 • eCommerce Channel Encrypt (UCAF 0) – UCAF Collection Indicator 0, geen UCAF-transactie
 • eCommerce Channel Encrypt (UCAF 1) – UCAF Collection Indicator 1, ook bekend als ‘merchant UCAF’
 • eCommerce Channel Encrypt (UCAF 2) – UCAF Collection Indicator 2, ook bekend als ‘Full UCAF’
Laatste acceptant actie Laatste actie die de handelaar heeft ondernomen voor de zaak.
Gebruiker acceptant actie Gebruiker die de laatste handelaarsactie heeft ondernomen voor de zaak.
Custom Data De specifieke gegevensreferentie die is ingevoerd in het 80 byte-bestand.
Transactiedatum De transactiedatum van de aanbieding.
Trans Ref De originele referentiewaarde van de aanbieding voor de handelaar.
Acceptant afrekeneingvaluta De munteenheid waarin de handelaar werd betaald voor de aanbieding.
Merch Funding Amt Gr Het brutobedrag van de aanbieding in de financieringsmunt van de handelaar.

 

Transactietypes

Afkortingen Beschrijving Richting
PRE Aanbieding Inkomend
CBK1 Eerste terugboeking Inkomend
CBK2 Tweede terugboeking Inkomend
REP Heraanbieding Uitgaand
RRQ Retrievalverzoek Inkomend
FFR Vervulling Uitgaand
NFF Niet-vervulling Uitgaand
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen