Inleiding

De RAM-tool zit boordevol nuttige informatie en functies. Aarzel niet om de tool door te kijken en nieuwe items te ontdekken. Dit document is bedoeld als korte gids en introductie tot de basiszones.

Nadat u uw aanmeldgegevens hebt ontvangen van het Operations-team van Acquiring.com, kunt u de RAM-tool raadplegen via de volgende koppeling: https://www.omnipaygroup.com/ramtool

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

ram-gettingstarted-01.png

 

  Herinnering: om beveiligingsredenen dient u het wachtwoord te wijzigen. Ga daartoe naar ‘Klantenservice’ en klik op ‘Verander wachtwoord’ om uw wachtwoord te wijzigen

ram-gettingstarted-nl-02.png

Het ingestelde wachtwoord moet minimaal aan de volgende wachtwoordvereisten voldoen:

 • Het bevat ten minste een numeriek teken
 • Het bevat ten minste een alfabetisch teken
 • Het bevat ten minste acht teken
 • ‘Password History’ controleert minimaal de laatste zes wachtwoorden
 • Er mag maximaal vijf keer een verkeerd wachtwoord worden ingevoerd
 • Het wachtwoord resetten is verplicht
 • Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig

 

Handelaar-ID

Elke handelaar heeft twee identificatienummers:

 • Een intern handelaarsnummer (beter bekend als MID).
 • Een extern handelaarsnummer.

OmniPay gebruikt de MID om de handelaar in zijn eigen systemen te herkennen. De MID is tot acht karakters lang. De instelling identificeert de handelaar aan zijn externe handelaarsnummer. Dit is doorgaans het handelaarsnummer dat wordt gebruikt voor de eigen verwerkingssystemen van de instelling. Het externe handelaarsnummer kan tot twintig karakters lang zijn.

Wanneer een RAM-pagina u vraagt uw handelaarsnummer in te voeren, wordt doorgaans zowel het interne als externe handelaarsnummer ondersteund. Als u een nummer van acht karakters invoert, gaat RAM ervan uit dat u het interne handelaarsnummer gebruikt. Anders gaat RAM ervan uit dat u het externe handelaarsnummer gebruikt.

 

Overschakelen tussen handelaarsnummers

ram-gettingstarted-nl-03.png

Als u verscheidene MID’s hebt, zoals MOTO- en eCommerce-ID’s of als u verscheidene winkels hebt, kunt u aan de hand van de volgende stappen overschakelen tussen deze ID’s:

 1. Druk op het keuzemenu MID Klik
 2. op de afgeronde pijlen
 3. Selecteer de andere MID

 

Boekingsdata

De meeste items die zichtbaar zijn in RAM (bv. aanbiedingen, terugboekingen, notities van handelaars), zijn toegewezen aan een boekingsdatum. De boekingsdatum is de interne verwerkingsdatum van OmniPay, de datum waarop OmniPay de transactie heeft verwerkt.

De boekingsdatum is niet noodzakelijk identiek aan de kalenderdatum. Zo krijgen transacties die door OmniPay worden verwerkt van de avond van 5 maart tot de ochtend van 6 maart (lokale tijd van OmniPay) allemaal 6 maart als boekingsdatum.

Bovendien worden de beknopte totalen, zoals de totale waarde van alle aanbiedingen doorgestuurd voor een instelling, berekend op basis van de boekingsdatum van OmniPay. Ook worden opzoekingen op basis van datum (bv. een zoekopdracht van alle verwerkte batches binnen een bepaald datumbereik) uitgevoerd op basis van de OmniPay-boekingsdatum.

 

Datumbereiken opgeven voor opzoekingen

Bij opzoekingen zijn ‘Start Date’ en ‘End Date’ verplichte velden die worden gebruikt om de zoekopdracht door RAM af te bakenen. De startdatum moet vroeger vallen dan de einddatum.

Beide data moeten worden ingevoerd volgens het formaat DD/MM/JJJJ. Voor alle datumvakken in het systeem is er een datumcontrolepictogram om snel en eenvoudig een datumbereik in te geven.

Om te voorkomen dat de server overbelast raakt, beperken sommige pagina’s het datumbereik dat met een enkele zoekopdracht kan worden gedekt (m.a.w. het aantal dagen tussen de start- en einddatum). Als de pagina de startdatum ingevoerd door de gebruiker opnieuw berekent om hem in lijn te brengen met de beperkingen van het systeem, wordt de aangepaste datum weergegeven in het rood.

 

Over rekeningtypes

Binnen het boekhoudsysteem van OmniPay worden transacties gecrediteerd en gedebiteerd op verschillende rekeningen. Elke rekening wordt gevoerd in een bepaalde munteenheid (bv. USD, GBP, EUR, enz.). Wanneer transacties in een bepaalde munt op een rekening met een andere munt worden geplaatst, wordt het bedrag omgezet aan de hand van de betreffende wisselkoersen (zoals de wisselkoersen van het kaartsysteem of de OmniPay-koersen). Op verscheidene RAM-pagina’s dient u een rekening te selecteren waarop een bepaalde actie moet worden toegepast (bv. een rekening selecteren waarvan u de transacties wilt opzoeken).

 • Een PAR (Payment Account Retail) is de rekening waar handelaarsbatches worden geboekt en betalingen worden gegenereerd.
 • Een Acquirer Dispute Account is de rekening waarop inkomende terugboekingen worden geboekt en vanwaar terugboekingen worden gedebiteerd naar een andere account van de handelaar, worden afgeschreven of opnieuw worden aangeboden.

 

Registratiemethoden

Het boekhoudsysteem van OmniPay wijst aan elke aanbieding voor een transactie een registratiemethode toe. Die registratiemethode is een interne code van het boekhoudsysteem die aangeeft hoe de transactiegegevens (met name het kaartnummer/PAN) worden geregistreerd. De registratiemethode is in de eerste plaats een code die de betekenis van verschillende velden van het kaartsysteem combineert, zoals:

Registratie-methode Beschrijving
Recurring Terugkerende transactie
SET/3D-SET geauthenticeerd Bij Visa verwijst deze registratiemethode naar een eCommerce-transactie ‘Verified by Visa’. De registratiemethode stemt overeen met Visa ECI 05. Bij MasterCard verwijst deze registratiemethode naar een UCAF-transactie voor eCommerce (Universal Card Authentication Field), waarbij de UCAF-gegevens worden ingevuld. De registratiemethode stemt overeen met een MasterCard UCAF Collection Indicator-waarde van 2 (de UCAF Collection Indicator staat op positie 3 van het veld ‘Electronic Commerce Security Level Indicator’ in het MasterCard-vrijgavebericht).
SET/3D-SET niet geauthenticeerd Bij Visa verwijst deze registratiemethode naar een eCommerce-transactie met een handelaar die ‘Verified by Visa’ ondersteunt en waarbij de handelaar heeft geprobeerd de kaarthouder te authenticeren met ‘Verified by Visa’. De registratiemethode stemt overeen met Visa ECI 06. Voor MasterCard verwijst deze registratiemethode naar een eCommerce-transactie waarbij de handelaar UCAF ondersteunt maar er geen UCAF-gegevens werden doorgegeven door de kaarthouder/uitgever. De registratiemethode stemt overeen met een MasterCard UCAF Collection Indicator-waarde van 1 (de UCAF Collection Indicator staat op positie 3 van het veld ‘Electronic Commerce Security Level Indicator’ in het MasterCard-vrijgavebericht).
eCommerce, non-secure Een elektronische transactie waarbij de kaartgegevens onbeveiligd naar de handelaar worden verzonden. Voor Visa-transacties stemt deze registratiemethode overeen met Visa ECI 08. Voor MasterCard-transacties, stemt deze registratiemethode overeen met een MasterCard Security Protocol-waarde van 9 (het Security Protocol staat op positie 1 van het veld ‘Electronic Commerce Security Level Indicator’ in het MasterCard-vrijgavebericht).
eCommerce, Channel Encrypt Een elektronische transactie waarbij de kaartgegevens in gecodeerde vorm naar de handelaar worden verzonden. Dit is de registratiemethode die normaal wordt gebruikt voor normale eCommerce-transacties op basis van SSL. Voor Visa-transacties stemt de registratiemethode overeen met Visa ECI 07. Voor MasterCard-transacties stemt de registratiemethode ‘eCommerce, Channel Encrypt’ overeen met een Mastercard Security Protocol-waarde van 2 (betekent ‘channel encryption’). Het veld MasterCard Security Protocol is positie 1 in het veld ‘Electronic Commerce Security Level Indicator’ met drie posities in het MasterCard-vrijgavebericht. Voor MasterCard-transacties kan de registratiemethode ‘eCommerce, Channel Encrypt’ worden gevolgd door de waarde van de UCAF Collection Indicator zoals ontvangen bij de inkomende transactie. Het veld UCAF Collection Indicator is positie 3 van het veld ‘Electronic Commerce Security Level Indicator’ met drie posities in het MasterCard-vrijgavebericht en wordt getoond tussen ronde haakjes. Samengevat worden de volgende teksten voor de registratiemethode weergegeven voor eCommerce-transacties met MasterCard:
 • eCommerce Channel Encrypt – UCAF Collection Indicator niet beschikbaar of ruimte gevuld bij de inkomende transactie
 • eCommerce Channel Encrypt (UCAF 0) – UCAF Collection Indicator 0, geen UCAF-transactie
 • eCommerce Channel Encrypt (UCAF 1) – UCAF Collection Indicator 1, ook bekend als ‘merchant UCAF’
 • eCommerce Channel Encrypt (UCAF 2) – UCAF Collection Indicator 2, ook bekend als ‘Full UCAF’
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen