Hoe voer ik een Gekoppelde terugbetaling uit?

Dankzij gekoppelde terugbetalingen kan de handelaar een bedrag volledig of gedeeltelijk terugbetalen door de terugbetaling aan de oorspronkelijke verkooptransactie te koppelen. De klant hoeft zijn kaart dan niet meer fysiek in de terminal te steken.

 

Terugbetaling via betaalautomaat

Vereisten:

 • De terminal moet geconfigureerd zijn om gekoppelde terugbetalingen te ondersteunen. Neem hiervoor contact op met ons Support Team of uw Account Manager.
 • De handelaar moet over de volgende gegevens beschikken om een terugbetaling te verwerken. U vindt alle gegevens op het oorspronkelijke ontvangstbewijs:
  • De terminal-ID
  • Het nummer van het ontvangstbewijs
  • De waarde van de oorspronkelijke transactie
 • Als het bedrag van de terugbetaling hoger is dan de waarde van de oorspronkelijke transactie of als de terminal-ID of het nummer van het ontvangstbewijs onjuist zijn ingevuld, zal de terugbetaling worden geweigerd.

pos-linked-refunds-nl.png

 

 1. De handelaar selecteert het Snelmenu (roze toets) op het startscherm.
 2. De handelaar selecteert het pictogram Terugbetaling.
 3. De handelaar voert het Beheerderswachtwoord in en selecteert   of de groene toets om verder te gaan.
 4. De terminal vraagt: Voltooien met kaart? De handelaar selecteert   of de rode toets om verder te gaan.
 5. De terminal vraagt het terug te betalen bedrag. De handelaar voert het betrokken bedrag in en selecteert   of de groene toets om verder te gaan Het bedrag moet gelijk aan of lager dan de oorspronkelijke transactiewaarde zijn.
 6. De terminal vraagt de Terminal-ID. De kassier voert de ID in van de terminal die werd gebruikt bij de oorspronkelijke verkoop (dit nummer vindt u op het ontvangstbewijs) en selecteert   of de groene toets om verder te gaan. Als de TID op het scherm niet overeenkomt met de TID op het ontvangstbewijs, selecteer dan de gele toets op het toetsenblok om de TID op het scherm aan te passen aan die op het ontvangstbewijs.
 7. De terminal vraagt het nummer van het Ontvangstbewijs. De handelaar voert het nummer van het ontvangstbewijs in (dit nummer vindt u op het ontvangstbewijs) en selecteert   of de groene toets om verder te gaan. Het nummer van het ontvangstbewijs moet exact overeenkomen met dat op het originele ontvangstbewijs, bv.: Nummer Ontvangstbewijs:
  000341 – Als de handelaar gewoon 341 invoert, wordt de transactie geweigerd.
 8. Zodra alle gegevens correct zijn ingevoerd, zal de terugbetaling worden verwerkt. Op de terminal verschijnt ‘Autorisatie’ > ‘Goedgekeurd’ en er wordt een exemplaar voor de handelaar afgedrukt.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen