Hoe voltooit u een Pre-Autorisatie wanneer de klant niet aanwezig is?

 1. Tik op het pictogram Menu   op het scherm en selecteer de optie Betaling na reserve….
 2. Wanneer er ‘voltooien met kaart?‘ verschijnt, drukt u op  .
 3. Voer het bedrag in, druk op  .
 4. Voer de Autorisatiecode in, druk op  .
  • (terug te vinden op het Pre-Autorisatiebewijs van de handelaar/klant)
 5. Voer het volgnummer in, druk op  .
  • (terug te vinden op het Pre-Autorisatiebewijs van de handelaar/klant)
 6. Het ontvangstbewijs van de handelaar wordt afgedrukt; druk op OK; het ontvangstbewijs van de kaarthouder wordt afgedrukt
  • Beide ontvangstbewijzen vermelden de Autorisatiecode en het Volgnummer.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen