Handshake functie

Een handshake kan worden uitgevoerd door naar het 'Snelmenu' te gaan vanaf het Hoofdscherm en dan 'Test' te selecteren.

trupos-handshake-1205-nl.svg

Deze functie drukt een papieren ontvangstbewijs af met informatie die bevestigt dat het verbindingstype met succes tot stand is gebracht ('WIFI' of 'LTE'/ '3G'/ '2G' voor GPRS), samen met andere standaardinformatie die op ontvangstbewijzen wordt weergegeven, zoals de terminal-ID en de naam van de handelaar.

  Als het ontvangstbewijs niet wordt afgedrukt, betekent dit dat de handshake is mislukt en moet worden onderzocht.

 

Problemen oplossen

Als de verbinding niet tot stand komt (het verbindingstype wordt vermeld als 'UNKNOWN') - Als dit gebeurt na het volgen van de stappen om verbinding te maken met Wi-Fi (koppelingen: Move 5000, Desk 5000, 3000M/2, 3000C), neemt u contact op met ons Support Team voor assistentie.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen