Zoeken naar transacties

Op de pagina "Transacties zoeken" kunt u verzoeken en transacties opzoeken die voor uw sitereferentie(s) zijn verwerkt. Hier kunt u transactiegegevens bekijken en acties zoals updates of terugbetalingen uitvoeren.


  Vereiste gebruikersrollen

Basic user, Developer 2, Site admin, Site user, Site user 2, Transaction admin, Transaction admin 2, View only transactions, View only transactions 2, "View only transactions, fees and merchant statements".


  Toegang

Selecteer "Transacties" in de zijbalk en vervolgens "Transacties zoeken".

 

Tabblad "Zoeken"

myst-trxsearch-1009-01-nl.png

 

Op het tabblad "Zoeken" kunt u de vereiste criteria voor de zoekopdracht invoeren:

 • Sitereferenties – Specificeer de sitereferentie(s) waarin u wilt zoeken.
 • Opgeslagen zoekopdrachten – Hier kunt u snel de zoekcriteria van een eerder opgeslagen zoekopdracht gebruiken.
 • Dattum vanaf / Datum naar – Geef de periode voor de uit te voeren zoekopdracht op.
 • Datumtype – U kunt op autorisatiedatum zoeken of de datum waarop de transactie is betaald.
 • Uitvoer – Geef aan of u de zoekresultaten op het scherm wilt weergeven of als een CSV-bestand wilt downloaden.

 Over CSV

CSV-bestanden kunnen worden gebruikt om de gegevens in uw eigen systeem te importeren of ze in de spreadsheetsoftware van uw keuze te openen.

 

Tabblad "Geavanceerd"

myst-trxsearch-1009-02-nl.png

 

Op het tabblad "Geavanceerd" kunt u meer gerichte criteria invoeren om uw zoekopdracht te verfijnen:

 • Moet exact overeenkomen (gedeeltelijke overeenkomsten worden niet ondersteund)
  • Transactiereferentie – Elke transactie krijgt een unieke referentie. U kunt deze hier invoeren.
  • Kaartnummer – Als u het kaartnummer van de transactie(s) die u zoekt kent, kunt u dit hier invoeren. U kunt spaties gebruiken, maar deze hebben geen invloed op de zoekopdracht: "4111111111111111" en "4111 1111 1111 1111" geven dus hetzelfde resultaat.
 • Gedeeltelijke overeenkomsten worden ondersteund:
  • Referentie bestelling – Als u orderreferenties aan uw transactie hebt toegewezen, kunt u deze hier invoeren.
  • Factuurgegevens – Als u de voornaam, achternaam of postcode, of het e-mail van de klant kent, kunt u deze in de daartoe bestemde velden invoeren.
  • IP-adres klant – U kunt ook op het IP-adres van de klant zoeken.

 

Tabblad "Filters"

Filters zijn een geavanceerd instrument dat kan worden gebruikt om de zoekresultaten indien nodig verder te verfijnen. Alleen transacties die aan de aangevinkte criteria voldoen, worden in de resultaten weergegeven.

Wanneer "GBP" en "USD" bijvoorbeeld in het vakje "Munten" zijn aangevinkt, bevatten de zoekresultaten alleen transacties die in die valuta's zijn verwerkt.

myst-trxsearch-1009-03-nl.png

 

Tabblad "Fields"

U kunt de kolommen die in het antwoord worden weergegeven aanpassen. Alleen velden die onder het tabblad "Fields" zijn aangevinkt, worden in de zoekresultaten opgenomen.

Wanneer u het vinkje bij bijvoorbeeld "Naam facturatie" en "Betalingstype" verwijdert, worden deze kolommen niet meer in de zoekresultaten weergegeven.

myst-trxsearch-1009-04-nl.png

 

Een zoekopdracht uitvoeren en opslaan

Wanneer u wilt zoeken, klik op "Zoeken".

  De opties die u hebt geselecteerd, blijven op het scherm staan nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, zodat u de gekozen opties kunt aanpassen en opnieuw zoeken.

myst-trxsearch-1009-05-nl.png

Als u de geselecteerde waarden voor "Date type", filters en geselecteerde velden voor volgende zoekopdrachten wilt bewaren, klik op de pijl naast de knop "Zoeken" en klik op "Opslaan".

myst-trxsearch-1009-06-nl.png

  U kunt zoekcriteria opslaan en ze later opnieuw gebruiken, maar dan moet uw gebruikersaccount voor MyST een van de volgende gebruikersrollen hebben:

 • Basic user
 • Site admin
 • Site user
 • Site user 2
 • Transaction admin
 • Transaction admin 2
 • View only transactions
 • View only transactions 2
 • View only transactions, fees and merchant statements

  Er kunnen slechts 20 zoekopdrachten voor elke MyST-gebruikersaccount worden opgeslagen (inclusief zoekopdrachten die door hoofdgebruikers worden gedeeld).

 

Opgeslagen zoekopdrachten beheren

Zo kunt u opgeslagen zoekcriteria wijzigen:

 1. Selecteer de opgeslagen zoekopdracht in het keuzemenu "Opgeslagen zoekopdrachten".
 2. Verander waar nodig filters en velden.
 3. Klik in het keuzemenu naast de knop "Zoeken" op "Opslaan".
 4. Controleer of de zoeknaam bovenaan de naam van de zoekopdracht die u wilt aanpassen staat.
 5. Klik op "Opslaan" om de vorige zoekopdracht te vervangen door de nieuwe criteria. (U wordt om bevestiging gevraagd)

Zo verwijdert u een eerder opgeslagen zoekopdracht:

 1. Selecteer de opgeslagen zoekopdracht in het keuzemenu "Opgeslagen zoekopdrachten".
 2. Klik in het keuzemenu naast de knop "Zoeken" op "Delete".
 3. Klik op "Delete" wanneer u daarom wordt gevraagd om te bevestigen.

  U kunt alleen opgeslagen zoekopdrachten aanpassen of verwijderen die u met uw eigen MyST-gebruikersaccount hebt aangemaakt.

 

Zoekresultaten op het scherm

Als u "Op het scherm" als "Uitvoer" hebt geselecteerd, worden de zoekopdrachten in de browser weergegeven:

myst-trxsearch-1009-07-nl.png

 

Zoekresultaten

De tabel bevat alle transacties die overeenkomen met de geselecteerde criteria. U kunt op de koppen in de tabel klikken om de sortering te wijzigen. U kunt de resultaten ook verder filteren door iets in het zoekvak rechts bovenaan de zoekresultaten te typen.

Klik op de transactiereferentie (linkerkolom) voor meer informatie over een transactie.

Selecteer de gewenste transactie(s) met behulp van de selectievakjes aan de linkerkant en klik op de knoppen onderaan het scherm om acties uit te voeren.

myst-trxsearch-1009-08-nl.png

myst-trxsearch-1009-09-nl.png

  Op een mobiel apparaat worden de eerder genoemde acties gecombineerd in een enkel menu, "Acties". Tik op de knop om alle opties te bekijken.

myst-trxsearch-1009-10-nl.png

 

Mobiele interface

Als uw scherm te klein is om alle geselecteerde kolommen weer te geven, ziet u een plus links van elke rij. Als u op de plus klikt of tikt, schuift de rij omlaag en wordt er meer informatie over een verzoek weergegeven.

myst-trxsearch-1009-11-nl.png

 

Statussen

Aan elke transactie wordt een status toegekend zodat u snel weet in welke fase deze zich bevindt. De volgende statussen komen het vaakst voor:

Status Betekenis
Betaald Transactie voltooid.
Het geld is op uw handelaarsaccount gestort.
Betaling Het geld wordt overgeboekt.
In afwachting De transactie is geslaagd en het geld staat klaar voor betaling.
U hoeft verder niets te doen.
Handmatig Hetzelfde als "In afwachting" zoals hierboven beschreven, maar de transactie is handmatig onderbroken door controles op fraude en dubbele invoeren.
Opgeschort De transactie was goedgekeurd door de emitterende en de incasserende bank, maar is opgeschort.
Deze transactie zal niet worden voltooid tenzij er actie wordt ondernomen.
U kunt meer informatie over de transactie bekijken en een update uitvoeren, om te annuleren of de transactie alsnog uit te laten voeren.
Geannuleerd De transactie is geannuleerd.
Het gereserveerde geld wordt aan de klant vrijgegeven.

Afwijzen

De transactie werd afgewezen door de incasserende/emitterende bank.

Fout

De transactie is mislukt door een fout.
U kunt meer informatie over de transactie bekijken.
Zodra het probleem is opgelost, moet het verzoek opnieuw worden verzonden.

 

Weergaveopties

U kunt het keuzemenu links bovenaan de zoekresultaten gebruiken om te wijzigen hoeveel resultaten er per pagina moeten worden weergegeven. Het totaal aantal getoonde resultaten ziet u links onderaan de zoekresultaten.

U kunt met de knoppen "Next" en "Previous" rechts onderaan op de pagina tussen meerdere pagina's met zoekresultaten navigeren.

 

Uw zoekcriteria aanpassen

U kunt uw zoekcriteria aanpassen door op de tabbladen bovenaan de pagina te klikken. U ziet dan de oorspronkelijke zoekcriteria.

myst-trxsearch-1009-12-nl.png

 

Zoekresultaten in CSV-formaat

Als u "CSV-bestand" instelt als "Uitvoer" bij een zoekopdracht, downloadt uw browser een CSV-bestand met de zoekresultaten. Dat bestand bevat een enkele rij voor de koppen van de kolommen en de gegevens worden direct daaronder weergegeven. CSV-bestanden kunnen worden gebruikt om de gegevens in uw eigen systeem te importeren of ze in de spreadsheetsoftware van uw keuze te openen.
 

Sneltoetsen (status)

Settle status Codes beveiligingsantwoord Lettercodes reden voor fraude
0 - In afwachting van betaling 0 - Niet opgegeven C - Ongebruikelijke klantactiviteit
1 - Handmatige betaling 1 - Niet gecontroleerd E - E-mailadres van de klant gebruikt met verschillende kaarten
2 - Opgeschort 2 - Overeenkomend G - E-mailadres/kaart van de klant eerder als frauduleus gedetecteerd
3 - Geannuleerd 4 - Niet overeenkomend I - Meerdere afgiftenummers gebruikt voor kaart
10 - Betaling 8 - Gedeeltelijke overeenkomst N - Naam van de klant gebruikt met verschillende kaarten
100 - Betaald   P - Postcode komt niet overeen
    S - Beveiligingscode komt niet overeen
    V - Naam van de klant bevat onverwachte tekens
    X - Verschillende vervaldata gebruikt voor kaart
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen