Een transactie terugbetalen

U kunt een volledige of gedeeltelijke terugbetaling verwerken voor een betaalde transactie (met verzoektype "AUTH").

 

Vereisten

  Deze functie is alleen beschikbaar voor de volgende gebruikersrollen
Site admin, Site user, Site user 2, Transaction admin, Transaction admin 2

 • De transactie die wordt terugbetaald, moet zijn betaald (in betalingsstatus "100").
 • U kunt geen hoger bedrag terugbetalen dan oorspronkelijk werd betaald.
 • De betalingsgegevens moeten nog geldig zijn (de kaart mag bijvoorbeeld niet vervallen zijn).

 

Een terugbetaling uitvoeren

1. Selecteer de transactie(s) voor terugbetaling

 • Methode 1: Voer de volledige transactiereferentie in bij algemene zoekopdracht, bovenaan elke MyST-pagina en bevestig om de transactiegegevens te bekijken.

myst-navigation-04-1409-nl.png

 • Methode 2: Selecteer links "Transacties" en vervolgens "Transacties zoeken". Voer een zoekopdracht uit en:
  • Ofwel: Vink de vakjes links van de tabel aan voor de transacties waarvoor u actie wilt ondernemen. Zo kunt u meerdere verzoeken tegelijk verwerken.
  • Ofwel: Klik op een transactiereferentie in de resultatentabel om meer details te bekijken.

myst-refund-1409-02-nl.png

2. Selecteer de actie

Klik op de toets "Terugbetaling" onderaan de pagina.

myst-refund-1409-03-nl.png


Als er niet genoeg ruimte is om alle opties weer te geven, worden deze gecombineerd in een enkele knop "Acties". Klik om uit te voeren:

myst-refund-1409-04-nl.png

3. Toegelaten en afgekeurde transacties

Als dat lukt, wordt de weergegeven pagina automatisch gevuld met de gegevens van de geselecteerde transactie(s).

myst-refund-1409-05-nl.png

Controleer de tabel "Overzicht" bovenaan de pagina: daarin wordt aangegeven hoeveel geselecteerde transacties "Allowed" en "Disallowed" zijn. "Disallowed" transacties zijn niet geschikt voor de gewenste actie en worden niet op de pagina weergegeven.

Waarom worden sommige geselecteerde transacties afgekeurd?

Dat kan om een aantal redenen gebeuren. We raden u aan om het volgende te controleren:

 • Controleer of het verzoektype van de terug te betalen transactie "AUTH" is en of de betaalstatus "100" is. Dit geeft aan dat de betaling volledig is uitgevoerd. (Alleen betaalde transacties kunnen worden terugbetaald)
 • U kunt geen volledige terugbetaling uitvoeren als er al een volledige of gedeeltelijke terugbetaling is uitgevoerd voor een bepaalde transactie.
 • Bepaalde alternatieve betaalmethoden (APM) bieden geen ondersteuning voor terugbetalingen.

4. Vul het formulier in

Controleer de waarden op het scherm en pas ze eventueel aan. Standaard wordt er een volledige terugbetaling verwerkt. U kunt ook kiezen voor een gedeeltelijke terugbetaling door het bedrag op het formulier van een bepaalde transactie te verlagen.

myst-refund-1409-06-nl.png

Klik op het pictogram "+" aan de linkerkant om het formulier uit te vouwen en extra velden weer te geven die u voor de terugbetaling kunt wijzigen. Het is cruciaal dat u controleert of de vervaldatum op de kaart van de klant nog niet is verstreken. Als de klant een nieuwe kaart met een nieuwe vervaldatum heeft, kunt u de nieuwe waarde op het formulier invullen om verder te gaan.


Wanneer u klaar bent om de aanvraag te verwerken, klikt u op "Terugbetaling" onderaan de pagina.

 

Het antwoord verwerken

Als de actie goed is verwerkt, ziet u bovenaan de pagina een groene melding dat het is gelukt. Voor elke rij onder de kop "Successfully Processed Transactions" kunt u op het pictogram "+" klikken om het volledige antwoord voor elke verwerkte actie te bekijken.

myst-refund-1409-07-nl.png

Bovenaan de pagina wordt ook een samenvattende tabel weergegeven, met de daarin geslaagde en mislukte acties.

 

Fouten oplossen

Als er fouten zijn opgetreden, moeten de transacties die u probeerde te behandelen op het scherm blijven staan. Controleer de foutcode en -melding voor meer informatie over de aard van het probleem. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij een veldfout) kunt u de fout op het formulier corrigeren en het formulier opnieuw indienen. Ongeldige velden zijn rood gemarkeerd. Klik ook op het pictogram "+" aan de linkerkant, want het veld dat de fout veroorzaakt, kan verborgen zijn.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen