Menu-items

De terminal omvat een aantal functies die nodig zijn voor een correcte werking van de terminal.Voor het raadplegen van deze lijst gebruikt u de virtuele ‘Menu’-toets centraal onderaan het aanraakscherm.

De vereiste functie wordt gekozen door het betreffende item op het scherm aan te raken. Bladeren doet u door op ‘Scherm omhoog’ en ‘Scherm omlaag’ te drukken en om terug te keren naar het vorige menu, gebruikt u de pijl ‘Terug’.

De lijst van beschikbare functies is afhankelijk van de specifieke configuratie van de terminal en kan van de ene applicatie tot de andere verschillen.

3000m-menu-nl.png

  Voor het verzekeren van de beveiliging van uw betalingen dient u het standaard beheerderswachtwoord te wijzigen in Menu > Terminal instellingen > Manager wachtwoord.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen