Gegevens op ontvangstbewijs

Voor elke transactie wordt het ontvangstbewijs afgedrukt. Dat document bevat belangrijke informatie over de transactie en fungeert als bewijs van de transactie in geval van geschillen.

3000m-receipt-nl.png

 1. Naam en adres van de handelaar.
 2. Het nummer van het ontvangstbewijs.
 3. Batchnummer – Rangnummer van de batch in de terminal. Nadat u de batch hebt afgesloten, wordt dit nummer verhoogd.
 4. Terminal-ID – Unieke referentie van de terminal in de systemen van de terminalleverancier.
 5. Handelaar-ID – Unieke referentie van de handelaar bij de innende bank. Als de handelaar meerdere terminals gebruikt, heeft elke terminal een unieke TID, terwijl de MID identiek kan zijn voor alle terminals.
 6. Bankterminal-ID – Unieke referentie van de terminal bij de innende bank. Deze referentie kan afwijken van de Terminal-ID of kan dezelfde zijn.
 7. Kaartmerk – Het kaartmerk, zoals VISA of MasterCard.
 8. PAN – Het unieke kaartnummer bevat informatie over het kaartmerk, de code van de emitterende bank en het kaartnummer. Sinds wordt deze gevoelige informatie verborgen.
 9. Applicatie-ID (AID) en -naam – Geeft het nummer en de naam van de applicatie op de kaart weer. Dit stemt overeen met het kaarttype (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, V PAY, enz.)
 10. Transactietype – Het type van de transactie, zoals Verkoop, Teruggave handelaar, Laatste transactie ongedaan maken, enz.
 11. Transactiemunt en -bedrag – Munt van de transactie. In geval van niet-DCC, wordt de munt van de terminal weergegeven (lokale munt op de plaats van verkoop), bij DCC is dit de munt van de kaart. Bedrag in de opgegeven munt.
 12. Autorisatiecode – Unieke code van de transactie. Gebruikt in geval van geschillen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen