Hoe voltooit u een Pre-Autorisatie wanneer de klant aanwezig is?

 1. Tik op het pictogram Menu   op het scherm en selecteer de optie Betaling na reserve….
 2. Wanneer er ‘voltooien met kaart?‘ verschijnt, drukt u op  .
 3. Voer het bedrag in, druk op  .
 4. Voer de Autorisatiecode in, druk op  .
  • (terug te vinden op het Pre-Autorisatiebewijs van de handelaar/klant)
 5. Voer het volgnummer in, druk op  .
  • (terug te vinden op het Pre-Autorisatiebewijs van de handelaar/klant)
 6. Voer de kaart in (pin invoeren indien gevraagd); Tik of veeg.
 7. Het ontvangstbewijs van de handelaar wordt afgedrukt; druk op OK; het ontvangstbewijs van de kaarthouder wordt afgedrukt.
  • Beide ontvangstbewijzen vermelden de Autorisatiecode en het Volgnummer.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen